puff_lupin

Lupin

Lupin är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram som ställer höga krav. Plastbiten AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs.

Våra mijömål

Till exempel:

  • Vi ska aktivt arbeta med att minska vår energiförbrukning genom tydliga och mätbara mål
  • Vi ska utveckla och använda oss av system för effektiv planering av tjänstebilskörning