Alla inlägg i Kategorin “puffar

puff_stralkastare

Strålkastare

Vi har tillsammans med Upplands Bilfärg deltagit i utvecklingen av en ny arbetsmetod för reparationer av glaset på strålkastare. Vi är väldigt stolta över att vara en av få företag i Sverige som klarar av den här typen av reparationer med ett resultat som motsvarar en ny detalj. Hör gärna av er till oss för mer info.

puff_lupin

Lupin

Lupin är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram som ställer höga krav. Plastbiten AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs.

Våra mijömål

Till exempel:

  • Vi ska aktivt arbeta med att minska vår energiförbrukning genom tydliga och mätbara mål
  • Vi ska utveckla och använda oss av system för effektiv planering av tjänstebilskörning
puff_mrf

MRF Bilplastteknik

Motorbranschens riksförbund, MRF, är branschorganisationen för bilverkstäder och bilhandeln i Sverige. MRF-märket är en garant för ett kvalitetsmässigt utfört arbete på verkstaden.

Bilplastteknik är som en del av MRF ansvariga för utbildning och kvalitetssäkring av Sveriges plastreparatörer. Vi har i ett nära samarbete deltagit i framtagning av nya produkter och arbetsmetoder. För oss är det en stor tillgång som ger oss chansen att påverka utvecklingen i branschen samt få tillgång till de senaste produkterna.

puff_agile

Agila projektmetoder

Vår verksamhet är formad och inspirerad av agila projektmetoder och lean. Det ger oss och våra kunder snabba leveranser med hög kvalité. Genom att ständigt reflektera och förbättra verksamheten så står vi aldrig stilla. Vi har skapat en kultur som tar tag i och löser problem direkt när dem dyker upp. CAB-plan bokningssystem hjälper oss med att få ett jämt flöde i produktionen.